Amdanom ni / About Us

Rwyf yn Saer Coed profiadol gyda mwy na deng mlynedd o brofiad. Dechreuais fy ngyrfa gyda cwmni adeiladu lleol R.Williams & Co LTD ac yna bum yn gweithio gyda cwmni 'Tu Mewn' sydd yn arbenigo mewn ceginau ac ystafelloedd 'molchi. Rwyf erbyn hyn wedi cychwyn busnes fy hun.

I am an experienced joiner with more than ten years of experience. I started my career with a local building company, R.Williams & Co LTD and then went to work for 'Tu Mewn' which specialises in kitchens and bathrooms. I have now started my own business.

Lleoliad / Location:

Lleifior,

Llanengan,

Abersoch,

Pwllheli,

Gwynedd

LL53 7LD