Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Amdanom ni / About Us

Rwyf yn Saer Coed profiadol gyda mwy na deng mlynedd o brofiad. Dechreuais fy ngyrfa gyda cwmni adeiladu lleol R.Williams & Co LTD ac yna bum yn gweithio gyda cwmni 'Tu Mewn' sydd yn arbenigo mewn ceginau ac ystafelloedd 'molchi. Rwyf erbyn hyn wedi cychwyn busnes fy hun.

I am an experienced joiner with more than ten years of experience. I started my career with a local building company, R.Williams & Co LTD and then went to work for 'Tu Mewn' which specialises in kitchens and bathrooms. I have now started my own business.

Lleoliad / Location:

Lleifior,

Llanengan,

Abersoch,

Pwllheli,

Gwynedd

LL53 7LD