Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

D.W.R Saer / Joinery

Gyda dros deg mlynedd o brofiad, gallan ddarparu ar gyfer eich holl ofynion adeiladu. Mae fy arbenigedd yn cynnwys gosod ceginau ac ystafelloedd 'molchi yn ogystal ag unrhyw waith adeiladu er enghraifft gosod tô, UVPC, a gosod ffenestri neu ystafelloedd haul a llawer mwy.

Rwyf wedi sefydlu yn Abersoch a Phwllheli ond rwyf yn fwy na pharod i drafeilio i ardaloedd cyfagos. Gallaf roi pris yn rhad ac am ddim ac os oes gennych unrhyw ymholiadau cysylltwch â mi ar unrhyw adeg.

With over ten years of experience in this trade, We can provide for all your building needs. My expertise includes fitting kitchens and bathrooms as well as any building work for example roofing, UPVC, installing windows and conservatories any many more.

I am based in Abersoch and Pwllheli but I am more than willing to travel to surrounding areas. Free quotations available and if you have any queries do not hesitate to contact me at any time.